Minimaal 12 uur per jaar aan je eigen ontwikkeling besteden

Wist je dat in de cao van 2021 is afgesproken dat je minimaal 12 uur per jaar aan je eigen ontwikkeling moet besteden? En dat hiervoor in je werkplanning ruimte moet worden gecreëerd?

Hoe mooi is dat! Deze 12 uur hoef je niet alleen in te zetten voor een opleiding, maar kun je ook gebruiken om stage te lopen of leuke workshops, events of intervisiesessies van CorpoConnect te volgen!

Omdat de (wandel)gesprekken met een van onze ontwikkeladviseurs ook een mooie boost kunnen geven aan je persoonlijke ontwikkeling, telt de tijd die je hieraan besteedt mee voor de afgesproken 12 uur.

Leuk hè, zo snijdt het mes aan twee kanten: het kost jou weinig moeite om de 12 ontwikkelingsuren jaarlijks te behalen en het draagt bij aan je persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid.

Maak gerust een afspraak met een van onze ontwikkeladviseurs:

AntoinettedeWaal@woonkracht10.nl                              G.Huiskamp@hwwonen.nl
06 – 37 33 51 41                                                                  06 – 20 97 54 91

En hou onze agenda in de gaten!